วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประเภทหนังสือ

ประเภทหนังสือ

หนังสือเป็นสื่อเก่าแก่ที่มีพัฒนาการมาอย่างยาวนานและเป็นไปตามความเจริญของสังคม ความสนใจของผู้อ่านจึงทำให้เกิดการค้นคว้าหาความรู้และการเผยแพร่ความรู้อยากหลากหลาย การผลิตหนังสือประเภทต่างๆ เกิดขึ้นมากมายตามความสนใจและลักษณะการใช้งานตามไปด้วย ดังนั้นการแบ่งประเภทของหนังสือจึงมีหลักเกณฑ์หลายแนวทาง คือแบ่งตามเนื้อหา และตามวาระการเผยแพร่

1. การแบ่งประเภทหนังสือที่ใช้เนื้อหาเป็นเกณฑ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (http://www.pubat.or.th) ได้แบ่งประเภทหนังสือโดยอาศัยหมวดหมู่เนื้อหาเป็นหลักในการจัดประเภทหนังสือ ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกกับการจัดกลุ่มหนังสือที่มีการผลิตออกมาวางจำหน่ายในร้านหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ โดยแบ่งออกเป็น 14 ประเภทได้แก่

- วรรณกรรม

- ภาษาศาสตร์

- หนังสือต่างประเทศ

- ท่องเที่ยวและแผนที่

- บริหารและจัดการ

- ศาสนาปรัชญาและโหราศาสตร์

- หนังสือเด็ก

- นันทนาการและตกแต่งบ้าน

- สุขภาพความงามและครอบครัว

- คู่มือและแผนการสอน

- เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

- วิชาชีพ

- ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ และ

- หนังสืออ้างอิง

ประเภทสุดท้ายคือ หนังสืออ้างอิงเป็นหนังสือที่มีลักษณะพิเศษที่ผู้อ่านจะเลือกอ่านค้นคว้าเฉพาะเรื่องที่ต้องการ เช่น หนังสือพจนานุกรมจากภาษาหนึ่งไปอีกภาษาหนึ่ง ผู้ซื้อจะค้นดูศัพท์เฉพาะคำที่ต้องการทราบความหมายโดยจะเปิดดูหน้าและตำแหน่งตรงที่มีศัพท์ที่ต้องการจะค้น แล้วอ่านดูว่ามีคำแปลว่าอย่างใด เข้าใจแล้วก็ปิดเล่ม หรือหนังสือสารนุกรมซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลในเรื่องต่างๆ ไว้อย่างหลากหลาย ดังนั้นเมื่อต้องการทราบเรื่องใดจึงเปิดดูเฉพาะหน้าหรือตำแหน่งที่ต้องการทราบ หนังสืออ้างอิงเล่มหนึ่งๆ จึงได้อ่านจริงๆ ไม่กี่บรรทัดไม่กี่หน้า ซึ่งต่างจากหนังสือประเภทอื่นๆ ที่ได้กล่าวมา

2. การแบ่งประเภทหนังสือที่ใช้วาระการออกเผยแพร่เป็นเกณฑ์ สารนุกรมไทย (http://kanchanapisek.or.th) ได้จัดแบ่งประเภทหนังสือไว้สองลักษณะใหญ่ๆ ตามลักษณะการเผยแพร่ คือ หนังสือที่ออกตามวาระ (periodical) และหนังสือเล่ม (book)

1) หนังสือที่ออกตามวาระ (periodical) เป็นหนังสือที่มีชื่อหนังสือคงที่ จัดพิมพ์ออกจำหน่ายจ่ายแจกตามลำดับเรื่อยไปเป็นวาระอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น โดยทุกระยะเวลาที่ต่างกันจะมีชื่อหนังสือเหมือนกัน หนังสือประเภทวารสารยังอาจแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้เป็นหนังสือพิมพ์ (newspaper) นิตยสาร (magazine) วารสาร (journal)

2) หนังสือเล่ม (book) เป็นประเภทใหญ่ของหนังสืออีกประเภทหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทย่อยได้หลายวิธี คือแบ่งตามลักษณะของผู้อ่าน เช่น หนังสือเด็ก หนังสือผู้ใหญ่ หนังสือเด็กก็อาจแยกออกเป็น หนังสือภาพ หนังสือการ์ตูน หรือแบ่งตามเนื้อหาสาระ เช่น หนังสือสารคดี หนังสือบันเทิงคดี ซึ่งแต่ละประเภทแบ่งย่อยออกไปได้อีก เช่น สารคดี อาจแบ่งเป็นแบบเรียนในระดับการศึกษาต่างๆ คู่มือ แบบฝึกหัด ตำราวิชาการ หนังสืออ้างอิง หรือบันเทิงคดีก็แบ่งเป็น เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์ หนังสือแต่ละประเภทก็มีลักษณะรูปเล่มเฉพาะที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของหนังสือประเภทนั้นๆ การผลิตหนังสือแต่ละประเภทจึงมีวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การผลิตหนังสือประเภทนั้นๆ ซึ่งก็ย่อมแตกต่างกันออกไปแต่ละประเภท

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าทำให้มีช่องกทางการนำเสนอหนังสือในอีกลักษณะหนึ่งคือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (electronic book) หรือ e-book ที่เริ่มมาจากการสร้างเอกสารโดยเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง ในยุคแรกๆ จะเป็นไฟล์แบบ pdf โดยเนื้อหาในไฟล์จะมีลักษณะเหมือนหนังสือจริงๆ ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงทำให้การอ่านหนังสือประเภทนี้ต้องเปิดอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ จึงเป็นที่มาของ e-Book แต่ปัจจุบันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้พัฒนาไปมากขึ้น ทำให้สามารถค้นหาข้อมูลได้โดยไม่ต้องเปิดทีละหน้าแต่สามารถข้ามไปยังหน้าที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถสอดแทรกเสียงและภาพเคลื่อนไหวลงไปในเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอได้

นอกจากไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบ pdf แล้ว ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบอื่นๆ ให้เลือกใช้อีกหลายโปรแกรมเช่น I love library, DNL Reader ซึ่งจะเน้นหน้าตาเอกสารที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เหมือนหนังสือจริงๆ เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น สามารถพลิกหน้าได้ ใส่เสียงเข้าไปได้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบนี้มีลักษณะของสื่อประสมประกอบเข้ามา ทำให้มีข้อมูลทั้งที่เป็นข้อความ ข้อมูลทั้งภาพนิ่ง เคลื่อนไหว หรือแม้กระทั่งใส่เสียงลงก็ย่อมได้ เมื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์เอกสารประเภทหนึ่ง จึงสะดวกในการพกพา จำหน่าย จ่ายแจก สามารถรับส่ง ดาวน์โหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ก็อปปี้ไปใช้งานระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ยังไม่ต้องใช้พื้นที่เก็บเหมือนหนังสือฉบับพิมพ์ ในคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง สามารถเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งห้องสมุดได้ แต่ข้อเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็คือต้องอาศัยเครื่องมือที่จะเปิดอ่าน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ไอแพด (IPAD) เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น